הכל אני יכול בחופש הגדול. ותמיד.

גיל ההתבגרות מזמן חוויות רבות, התנסויות ומפגשים מוכרים ושאינם מוכרים. במהלך גיל ההתבגרות המתבגר מתחיל לגבש את האישיות הבוגרת, תחושה שתופיע בשלב מאוחר יותר של עצמי שלם, אינטגרטיבי, על כל חלקיו. המתבגר עסוקים ביצירת מערכות יחסים, שמשמשות מעבר למילוי שעות הפנאי גם כמראה לזהות המתגבשת, ולעיתים מלווה בהתרחקות מההורים. מעבר למטלות השלב ההתפתחותי כמו גיבוש זהות והתפתחות העצמי, מתבגרים נעים בשלב הזה על הציר ההתפתחותי שבין תלות, המאפיינת את הילדות המוקדמת, לבין עצמאות, המאפיינת את החיים הבוגרים. המתבגר לומד לקבל על עצמו עוד ועוד מטלות, אחריות אישית, עצמאות כלכלית ועצמאות בבחירות (כמו בחירת בגדים, עיצוב החדר, בחירת מגמה בתיכון, בחירת תפקיד בצבא ועוד). במקביל לעצמאות הנרכשת והנתפסת של המתבגר עצמו, ההור

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square